Coronavirus en de bouw- en technieksector, gegevens Rijksoverheid.

Geplaatst op 1 april 2020 · Geplaatst in Geen categorie

Veelgestelde vragen over het coronavirus en de bouw- en technieksector

De bouw- en technieksector wil veilig aan het werk blijven tijdens de coronacrisis. Daarom heeft het kabinet afspraken gemaakt met de bouw- en technieksector.

Wat betekent de coronacrisis voor de bouw- en technieksector?

De partijen vinden dat alles op alles gezet moet worden gezet om te voorkomen dat de bouwsector stilvalt. Daarom is er de komende periode intensief overleg met opdrachtgevers, corporaties, netbeheerders om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk doorgewerkt kan worden zonder de gezondheid van werknemers in gevaar te brengen. Ook wordt bekeken of renovatie- onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald kunnen worden. roepen het Rijk en de bouw- en technieksector provincies en gemeenten op door te blijven gaan met vergunningverlening zodat de orderportefeuilles gevuld blijven en het werken aan de woningbouw- en verduurzamingsopgave doorgaat. ls er door de coronacrisis vertraging in de bouw ontstaat, zullen de Rijksopdrachtgevers zich coulant opstellen bij contractuele boeteclausules. De Rijksopdrachtgevers bekijken dit per geval. Ook met andere opdrachtgevers zoals corporaties en netbeheerders zal hierover worden gesproken.

Hoe kunnen we bouwwerkzaamheden veilig blijven uitvoeren tijdens de coronacrisis?

In het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ staat hoe en in welke situaties er veilig doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Zodat bedrijven, opdrachtgevers en werknemers weten waar ze aan toe zijn. Daardoor komt het werk dat doorgang kan vinden niet onnodig stil te liggen. In het protocol staat ook hoe werkzaamheden in huis veilig door kunnen gaan. Uitgangspunt daarbij zijn de adviezen van het RIVM. Voor vragen is er een helpdesk opgericht, te bereiken via Helpdeskcorona-bt.nl. Hier kunt u het protocol ook downloaden. De gedragsregels worden de komende periode actief naar werkgevers en werknemers in de bouw- en technieksector gecommuniceerd. De belangrijkste punten zijn: ga zo veel mogelijk zelfstandig naar de bouwplaats, werk in kleine vaste teams op vaste locaties, houd 1,5 meter afstand ook bij overleg en eten in een bouwkeet. Voor werkzaamheden in huis is het belangrijk dat bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven, zij en de werknemers niet verkouden of ziek zijn en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Het protocol Veilig samen doorwerken wordt ondersteund door: Aedes, AFNL-NOA, Bouwend Nederland, CNV, FNV Bouwen en Wonen, FNV Metaal, NEPROM, OnderhoudNL, Techniek Nederland en Woonbond.

Wordt er tijdens de coronacrisis ook nog geïnvesteerd in bouwprojecten voor de toekomst?

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben ook afgesproken dat zij gezamenlijk blijven investeren in de bouw- en verduurzamingsopgaven voor de toekomst. Het is van groot maatschappelijk belang dat de sector, zodra de coronacrisis dit weer toestaat, op volle slagkracht verder kan. De sector wordt hierbij ondersteund door de woningbouwimpuls, de regionale woondeals, innovatiesubsidies en subsidiemiddelen voor versnelling en opschaling in de renovatieopgave.