Open
X

Communicatie

Middels onze website proberen we zoveel mogelijk nieuws te ventileren. Wij van Van Vulpen vinden het belangrijk dat onze communicatie met opdrachtgevers, leveranciers en andere belanghebbenden zo optimaal mogelijk is.

Vandaar ook dat we bij een verbouwing of nieuwbouw altijd de omwonenden informeren. Er kan altijd enige overlast ontstaan door bijvoorbeeld vrachtwagens, kranen, draaiende speciemolens of anderszins. Een goede voorbereiding en goede communicatie – zodat ook omwonenden weten wat ze kunnen verwachten – werkt positief en verhelderend. Vandaar dat we een dergelijk bericht in onze standaard procedures hebben opgenomen.